Hier kun je de functionaliteit en de data alvast een beetje leren kennen. Klik op de knop hieronder om je eerste eigen sonnet te maken. Je kunt zelf aanpassen welke data er gebruikt wordt, hoeveel lettergrepen iedere regel heeft, en wat het rijmschema moet zijn van het sonnet. Bij Zelf maken zijn er veel meer opties.

  1. Kies de bron:  2. Kies het aantal lettergrepen:  3. Kies het patroon:Willekeurig sonnet
De brug wordt momenteel gerenoveerdUit: "Müngstener Brücke" (Wikipedia).
Hoe bedoelt u, nieuw materiaalUit: Eerlijk is vals (2001, 1ste druk). Geschreven door Hans Vervoort.
De familie was erg muzikaalUit: "Manuel Patricio Rodríguez García" (Wikipedia).
Het schip werd in maart geconfisqueerdUit: "Brandenburg-Pruisen" (Wikipedia).
Of: in een ander punt geconcentreerdUit: De stille lach (1916, 1ste druk). Geschreven door Nico van Suchtelen.
Dat verslag heet een proces-verbaalUit: "Strafrecht (Nederland)" (Wikipedia).
Wie de grond had, had het kapitaalUit: Bazen knuppels knechten. IJohannes Hendrijckos (1791-1866). Een dagloner in Wijnandsrade (1980, 1ste druk). Geschreven door Fons Erens.
Daar werd het album zeer bekritiseerdUit: "Rosie Gaines" (Wikipedia).
Is dat niet een beetje ongewoonUit: Veel geluk, professor! (2001, 5de druk). Geschreven door Aster Berkhof.
Ze vreest nu dat haar man is vermoordUit: "De Cock en de dode tempeliers" (Wikipedia).
Ook de kop kent een zwart-wit patroonUit: "Zwartvoetpinguïn" (Wikipedia).
Per slot een zwak en ongelukkig soortUit: Het godsbewijs van dokter Chantrain (1951, 1ste druk). Geschreven door Jacques Schreurs.
En wie hem doorziet ontvangt de hoonUit: Een tevreden lach (1965, 1ste druk). Geschreven door Andreas Burnier.
Die duurt totdat de tegenstander scoortUit: "Volleybal" (Wikipedia).