Hier kun je de functionaliteit en de data alvast een beetje leren kennen. Klik op de knop hieronder om je eerste eigen sonnet te maken. Je kunt zelf aanpassen welke data er gebruikt wordt, hoeveel lettergrepen iedere regel heeft, en wat het rijmschema moet zijn van het sonnet. Bij Zelf maken zijn er veel meer opties.

  1. Kies de bron:  2. Kies het aantal lettergrepen:  3. Kies het patroon:Willekeurig sonnet
De wereldpopulatie is stabielUit: "Roodmus" (Wikipedia).
Er staat ook een oude smederijUit: "De Poffert" (Wikipedia).
De boer kwam intussen dichterbijUit: Het acces van Meijel (1987, 1ste druk). Geschreven door Jos Kleinjans.
Dat is het hem juist, hij is homofielUit: Drijfzand (1977, 1ste druk). Geschreven door Robert Franquinet.
Goden worden immers niet senielUit: "Systeemheren" (Wikipedia).
Voor de gestalte aan de overzijUit: De stille lach (1916, 1ste druk). Geschreven door Nico van Suchtelen.
Er kwam leven in de brouwerijUit: Het geheim van 'De drie snoeken' (1929, 1ste druk). Geschreven door Lode Baekelmans.
De hoofdstad werd dan ook verplaatst naar KielUit: "Huis Sleeswijk-Holstein-Gottorp" (Wikipedia).
Mijnheer pastoor was op weg naar zijn volkUit: Kroniek eener parochie. Deel 2. De mensch en zijn schaduw (1947, 1ste druk). Geschreven door Jacques Schreurs.
Inmiddels is de arrestant ontsnaptUit: "De minionen" (Wikipedia).
Weer een kerel met een lange dolkUit: De man achter de schermen (1938, 1ste druk). Geschreven door Relham.
Dit blijkt ook uit het dagboek van de abtUit: "Johannes Moors" (Wikipedia).
En hij voelde zich weer in de wolkUit: Irmenlo. Deel 2 (1923, 2de druk). Geschreven door Adriaan van Oordt.
Met het verkeerde been uit bed gestaptUit: De verlaten man (1928, 1ste druk). Geschreven door Kees van Bruggen.